جهان ما در آستانه تحولات شگرف است. پیشرفت سریع در فناوری های اطلاعات و ارتباطات، رباتیک، دنیای مجازی و غیره باعث ماشینی شدن بسیاری از فعالیت های کاری می شود و در نتیجه، این پیشرفت طبق پیش بینی ها ۴٣ درصد مشاغل فعلی را در ۵ سال آینده از بین خواهد برد. این کاهش مشاغل نه تنها شامل نهادهای دولتی خواهد شد، بلکه بخش های خصوصی نیز مجبور به کاهش نیروهای انسانی خود خواهند شد.

 

جمعیت جوان کشورمان نیاز به مشاغلی دارند که خود باید آن را ایجاد کنند.

 

در کنار کاهش چشمگیر مشاغل، ورود تکنولوزی های نو در دنیای کسب و کار، حذف بسیاری از فعالیت های بخش های خصوصی و در نتیجه ورشکستگی آن ها را در بر دارد. عدم تغییر در نوع نگرش، تفکر و نوع کاربری فعالیت ها هزینه های به مراتب وسیع تر و بیشتر به همراه خواهد داشت.

 

پیشرفت های سریع و گسترده در علوم و فناوری ها، همانگونه که تاثیرات منفی در بردارد، فرصت های جدیدی را نیز ايجاد می کنند، که آگاهی از آن ها و فراگیری مهارت های نو، در کنار  تحصیلات دانشگاهی، ضرورت زندگی امروز و آینده است.

 با ما مشورت کنید.